شیوه ها و روشهای بهینۀ تبلیغ و تبیین نهضت عاشورا و تعالیم عاشورایی امام خمینی (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : امینی، مجید

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

شیوه ها و روشهای بهینۀ تبلیغ و تبیین نهضت عاشورا و تعالیم عاشورایی امام خمینی (ره)

‏ ‏

شیوه ها و روشهای بهینۀ تبلیغ و تبیین نهضت عاشورا و تعالیم عاشورایی امام خمینی (ره)

‏ ‏

‏حجة الاسلام و المسلمین مجید امینی ‏

‏ ‏

‏تبلیغ، جوهرۀ کلیۀ ادیان و مسئولیت همۀ پیامبران خدا بوده است، بخصوص در اسلام با خصلت جاودانگی رسالتش، همگانی بودن دعوت و تبلیغ را طلب می کند، زیرا معارف و تعالیم زنده و والای این آیین جاودان اگر نشر و ابلاغ نشود و درست تفسیر و بیان نگردد، نه تنها مکتب و دین مهجور گشته، بلکه  بر بشریت نیز ستم شده و انسانهای مستعد رشد و شکوفایی، گرفتار جهل زمین گیر هوی و اسیر زنجیرهای استکبار و رهسپار راه شقاوت می گردند.‏

‏در این باب باید به مباحثی مانند: تاریخچۀ تبلیغ، عناصر تبلیغ، تبلیغ در ادیان الهی، دانش تبلیغ در اسلام و ابزار تبلیغ در اسلام، پرداخت.‏

‏دنیای امروز، دنیای ارتباطات و رسانه هاست ولی مشکل اصلی انسان در روزگار ما فقدان محتوی، ایمان و محرومیت از یک نظام عقیدتی- اخلاقی متکی به عقل و وحی و فطرت است که باید با عنصر تبلیغ اهداف انبیا به آن پاسخ گفت. یکی ار این موارد، قیام و نهضت شکوهمند عاشوراست.‏

‏در این قیام به حوادث- مخصوصاً حوادثی که عامل اجرای آن معصومین هستند- همیشه باید از دو جنبه نگریست، یک جنبۀ باطنی و الهی قضیه و یک جنبۀ صوری و تاریخی آن. به هر جهت یکی از مسائلی که باید در نظر داشت، تأثیر این قیام در نهضت امام خمینی(س) است. باید به این عقیده اذعان داشت که امام خمینی (س) طلیعه دار  نهضت خونبار و حماسه ساز عاشورایی حسین(ع) در جهان معاصر بود. ایشان به عزاداری و گریه به عنوان یک حرکت سیاسی تأکید می کردند.‏

‏تبلیغ، محرم را و در نتیجه انگیزه و اهداف شهادت امام حسین(ع) را زنده نگاه می دارد ‏


کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 204

‏و این موجب حفظ اسلام می شود. امام خمینی(س) نتایج و آثاری را در قیام ابا عبدالله(ع) مورد تأکید قرار می دادند، از جمله عمل به تکلیف که اصلی ترین وجهۀ این قیام است.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ 

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 205