نهضت عاشورا از دیدگاه فرقۀ سنتی اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مدنی، ظفر

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

نهضت عاشورا از دیدگاه فرقۀ سنتی اسلام

‏ ‏

‏ ‏نهضت عاشورا از دیدگاه فرقۀ سنتی اسلام

‏ ‏

‏ظفر مدنی‏

‏ ‏

‏در میان مسلمانان اهل سنت، عاشورا هم از نظر دینی و هم از نظر تاریخی حائز اهمیت است علمای اهل سنت (متکلمین، کورخین، سیاستمداران و جامعه شناسان)، هم در مورد حوادثی که منجر به واقعۀ کربلا شده است و هم در باب اثرات و ابعاد آن نهضت بحث نموده اند.‏

‏واقعیت آن است که عاشورا تأثیر زیادی روی زندگی اجتماعی توده های مسلمان فرقۀ سنی، به خصوص تقویت روحیۀ مبارزاتی ایشان گذاشته است.‏

‏در دنیای امروز نیز، در شرایط خاصی که هستیم، وافعۀ عاشورا اهمیت می یابد. مبارزه طلبی امروز گرچه با گذشته متفاوت است، ولی دشمنی ها همان است که بود. در رفتار گذشتۀ ما یک عنصر دفاعی قوی وجود داشته است، که امروز هم هنوز وجود دارد. در گذشته دشمنان مسلمانانی بودند که تحت نفوذ غیر مسلمانان قرار داشتند، امروز نیز مسلمانانی به سرزمینهای اسلامی حمله می کنند که تحت حمایت غیر مسلمانان هستند.‏

‏با این دید است که انقلاب اسلامی ایران، معنی متفاوتی با دیگر انقلابها پیدا می کند. یکی از این تفاوتها،ریشۀ عمیق این انقلاب در گذشتۀ تاریخ است و دیگری حضور اصل ولایت و امامت شیعی در آن،که در رفتار و عملکرد آیه الله خمینی مجسم گشته است.‏

‏ ‏

‏ ‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 155