پیامها و دستاوردهای نهضت عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : محمدی اشتهاردی، محمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

پیامها و دستاوردهای نهضت عاشورا

‏ ‏

پیامها و دستاوردهای نهضت عاشورا

‏ ‏

‏حجة الاسلام والمسلمین محمد محمدی اشتهاردی‏

‏ ‏

‏یکی از ابعاد فرهنگ عاشورا، که از شاخصهای مهم و سازندۀ فرهنگ عاشوراست، توجه به پیامها و دستاوردهای نهضت عاشورا است که موجب انقلابها و شورشهای ضد طاغوتی در قرون گوناگون شده، و جنبشهای فراوان حق طلبانه و اصلاحی را در تاریخ اسلام و جهان معاصر به وجود آورده است، فرهنگ عاشورا در این راستا، یک کانون و مرکز پرتوان و گنجینۀ امید بخش بوده، و منشأ عالیترین و سازنده ترین الهامات و تحرّکات مسئولانه شده است، این بُعد شاخص فرهنگ عاشورا همواره در هر عصری و نیز در جهان معاصر، بهره های پرارج خود را عرضه کرده است؛ و انسانها از این بهرۀ پرارج معنوی، برداشتهای وافر معنوی و فکری برده اند. برای تحلیل و تبیین آنچه  گذشت، فرازهای زیر مورد بررسی قرار ‏

‏گرفته اند : ‏

‏1 – چند پیام از نهضت عاشورا ‏

‏2 – دستاوردهای نهضت عاشورا ‏

‏3 – جنبشهای حق طلبانه و اصلاحی برگرفته از نهضت عاشورا در تاریخ اسلام ‏

‏4 – جنبشهای حق طلبانه برگرفته از نهضت عاشورا، در جهان معاصر‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 151