فرهنگ عاشورا در احادیث و سیرۀ پیامبر(ص) و اهل بیت او
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کورانی عاملی، علی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

فرهنگ عاشورا در احادیث و سیرۀ پیامبر(ص) و اهل بیت او

‏ ‏فرهنگ عاشورا در احادیث و سیرۀ پیامبر(ص) و اهل بیت او

‏ ‏

‏حجة الاسلام و المسلمین علی کورانی عاملی‏

‏ ‏

‏مقاله حاضر کوشش در تبیین فرهنگ عاشورا به مدد احادیث و سیرۀ پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت بزرگوار اوست. آنچه مباحث درونی این مقاله را سامان می بخشد دارای فهرست زیر می باشد.‏

‏- ارجمندی روز عاشورا در اسلام و ادیان پیشین‏

‏-  روزۀ پیامبر در روز عاشورا و فرمان او به روزه گرفتن در آن روز، پیش از نزول حکم روزۀ ماه رمضان ‏

‏- احادیث یادآور ظهور امام مهدی (عج) در روز عاشورا‏

‏- روز عاشورا در بیان امامان معصوم، روز حزن و اندوه و سختی ‏

‏- استحباب اشک بر شهادت حسین(ع) و رنجهای اهل بیت ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 143