بررسی منابع مقتل نگاری تا اوایل قرن چهارم هجری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ایروانی، مرتضی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

بررسی منابع مقتل نگاری تا اوایل قرن چهارم هجری

بررسی منابع مقتل نگاری تا اوایل قرن چهارم هجری

‏ ‏

دکتر مرتضی ایروانی

‏ ‏

‏انقلاب امام حسین در مقایسه با دیگر رخدادهای تاریخی، دارای برخی ویژگیهای ممتاز است. کثرت کتب نگاشته شده درباره آن و ثبت اخبار لحظه به لحظه آن، از جمله این ویژگی هایند. مقله درپیش رو کوششی برای بررسی منابع تاریخ نگاری عاشورا تا قرن چهارم هجری است. کتابهای رجالی نام کسانی که درباره مقتل امام حسین، کتابی تألیف کرده اند را یادآور شده اند ؛ مانند: اصبغ بن نباته از اصحاب امیرالمؤمنین (پس از100)، جابربن یزید جعفی (128ه.ق)، ابومخنف لوط بن یحیی (158ه.ق)، محمد بن واقدی (207ه.ق) وبرخی دیگر.‏

‏مقاله به طور خاص به بررسی تحلیلی دو منبع اصلی زیرمی پردازد:‏

‏1-‏ ‏مقتل ابومخنف؛‏

‏2-‏ ‏طبقات کبیر ابن سعد.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 32