برداشتهایی از فاجعه کربلا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : الشتر، عبدالکریم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

برداشتهایی از فاجعه کربلا

برداشتهایی از فاجعه کربلا

‏ ‏

دکتر عبدالکریم الشتر

‏ ‏

‏پس از گذشت شصت سال از هجرت پیامبراکرم (ص) وتشکیل دولت اسلامی، رخدادهای چندی مانند تصاحب منصب خلافت از سوی یزید بی معاویه و انتقال پایتخت دولت اسلامی از مدینه به شام، اتفاق افتاد و اینها، نمودی ازیک فاجعه عظیم برعلیه اسلام و مسلمانی بودند. برای برداشت درستی از فاجعه، باید مهمترین این رویداد ها را مرور کرد. مقاله پس از مرور برمهمترین این رخداد ها برداشتهای خود را درچند محور ارائه می دهد. نهضت عاشورا همواره نشان می دهدکه: ‏

‏1-‏ ‏نبرد حق و باطل و تضاد میان این دو است.‏

‏2-‏ ‏سلطه گران، ستمدیدگان را در نمی یابند و باید با آنها مقابله کرد.‏

‏3-‏ ‏سلطه گر و ستمگر اندیشه و عرفان و معنویت نمی فهمد.‏

‏4-‏ ‏قدرت می تواند هدف قرارگیرد آنگونه که یزیدیان قراردادند و وسیله باشد برای هدایت آنگونه که حسینیان آموختند.‏

‏5-‏ ‏تربیت درست و مدیریت اجتماعی درست را باید از عاشورا آموخت.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 27