کتاب الطهارة
فصل فی المیاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

فصل فی المیاه

فصل فی المیاه

‏ ‏

الماء إمّا مطلق، أو مضاف،

‏____________________________________________________________________‏

‎ ‎

کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 5