فرهنگ عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یاسین، محمد کاظم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

فرهنگ عاشورا

فرهنگ عاشورا

‏ ‏

‏محمد کاظم یاسین ‏

‏ ‏

‏پایه های اعتقادی، سیاسی و اجتماعی نهضت عاشورا را باید در انحراف رژیم حاکم سیاسی از اصول و معیارهای الهی و مدیریت درست جامعه اسلامی دانست، تسلط خصلتها و ویژگیهای فردی و شخصی یزید بر سرنوشت ملت اسلام، دوری از اصل عدالت اجتماعی، شیوه و نظام اداری و مدیریتی معاویه، کینه های جاهلی و اخلاقیات قبیله ای را که محتوای اصلی انقلاب عاشورا کوشش امام حسین بر تصحیح حرکت جامعۀ اسلامی در سو و سمتسیره و سنت پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) است.‏

‏مقاله پس از تحلیل دیدگاه یاد دشه به بررسی منابع نقل رخداد عاشورا و تحریفهای لفظی و معنوی شکل گرفته پیرامون فرهنگ ناب عاشورا و نیز مسئولیت عالمان دینی در خرافه زدایی، می پردازد. نقش انقلاب عاشورا در پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استمرار آن در جهت نهضت حسینی، فراز دیگر این مقاله می باشد.‏

‏  ‏

‏ ‏

‏   ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 252