امام خمینی (س)، احیا و اصلاح شعائر حسینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ورعی، سید جواد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

امام خمینی (س)، احیا و اصلاح شعائر حسینی

‏ ‏

امام خمینی (س)، احیا و اصلاح شعائر حسینی

‏ ‏

‏حجة الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی ‏

‏ ‏

‏از آغاز شکل گیری عزاداری بر سالار شهیدان، پیش از واقعۀ کربلا و پس از آن و گسترش و عمومی شدن برگزاری مراسم عزاداری عاشورا، فقهای عظام بر کیفیت آن حساس بوده اند. انحراف و ایجاد بدعت در عزاداریها موضوعی بوده است که در طی قرون مختلف مورد بحث بوده، آثار و تألیفاتی در مورد آن نگاشته شده است.‏

‏فقها در مصاف با انحرافات عموماً سه دسته بوده اند : ‏

‏1 – دسته ای که مطلقاً حکم به حرمت عزاداریها، به غیر از شیوۀ ائمه (ع) صادر کرده اند. ‏

‏(مانند : سید محسن امین، سید ابوالحسن اصفهانی)‏

‏2 – فقهائی که مطلقاً حکم به جواز آنها صادر کرده اند ؛ مگر آنکه ضرر منجر به موت در آن باشد. ‏

‏(مانند : شیخ عبدالحسین حلّی)‏

‏3 – فقهائی که در عین حکم به جواز آنها به مقتضای ادلّه، عناوینی چون وهن مذهب یا ضرر معتنابه را مطرح ساخته اند. (مانند میرزای نایینی، علامه شرف الدین و علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء)‏

‏اوج اختلاف نظر فقها در امرکیفیت عزاداری امام حسین (ع) به نیم قرن اخیر در عراق و لبنان باز می گردد. استدلال گروه اول مبتنی بر «رهایی از مشوه شدن چهرۀ تشیع و تلاش در جهت معرفی معقول و منطقی این مکتب» و گروه دوم بر «بیم محو و ریشه کن شدن عزاداریها از سوی استعمارگران و دشمنان تشیع» بوده است. ‏

‏از جمله ادلۀ قائلین به حرمت، حرمت دروغگویی، آزار بدن، جیغ و فریاد بلند زنان، داد و فریاد و نعره های وحشیانه، صداهای منکر و آبرو ریزی و هتک حرمت فوق العادۀ دین است ؛ لذا باید عزاداریها اصلاح شود. ‏

‏از مجموع نظرات حضرت امام خمینی (س) چنین بر می آید که ایشان جزء دستۀ ‏


کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 246

‏ سوم اند ؛ به این صورت که بیش از همه، مردم را به اقامۀ مجالس عزاداری و روضه خوانی و ترک اعمال دیگر ترغیب نمودند.‏

‏روضه خوانیهای سبک، تحریف نهضت کربلا و دنیا طلبی از جمله مسائلی است که نقض غرض برپایی عزاداری و مراسم آن است و جداً باید با آن مقابله شود.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 247