فرهنگ عاشورا و نوسازی جامعه در اندیشه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : نصری، محسن

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

فرهنگ عاشورا و نوسازی جامعه در اندیشه امام خمینی

‏ ‏

فرهنگ عاشورا و نوسازی جامعه در اندیشه امام خمینی

‏ ‏

‏محسن نصری ‏

‏ ‏

‏در نظام خلقت، انسان با روح الهی و فطرتی پاک خلق شده و حجت درونی (عقل) و حجت بیرونی (انبیاء) دو وسیله خود سازی و جامعه سازی انسان است تا در این دنیا به مقام «خلیفة اللهی» برسد و مقدمه «لقاء الهی» را در آن دنیا فراهم سازد.‏

‏اصولاً دین (و انبیاء آورنده آن قانون و راهنمای بشریت) برای رسیدن به این دو مقام بلند مرتبه است و فرهنگ اسلام تضمین کننده آن می باشد.‏

‏لذا عصاره فرهنگ انبیا از آدم تا خاتم و ائمه معصومین و در یک کلام عصاره فرهنگ اسلام در «فرهنگ عاشورا» تجلی یافت و ما بر آنیم که «فرهنگ عاشورا» را در رابطه با «نوسازی» در اندیشۀ حضرت امام خمینی حسین زمان تبیین نماییم. لذا به مباحث زیر می پردازیم.‏

‏1 – مفهوم نوسازی جامعه در فرهنگ عاشورا.‏

‏2 – رسالت انبیاء و ائمه و فقها در نوسازی جامعه.‏

‏3 – انحطاط جامعه عصر امام حسین (ع)‏‎.‎

‏4 – عاشورا قیامی برای نوسازی جامعه.‏

‏5 – حکومت و نوسازی جامعه. ‏

‏6 – فرهنگ عاشورا، الگوی نوسازی جامعه.‏

‏7 – عزاداری وسیله ای برای نوسازی جامعه.‏

‏8 – امام خمینی، امام حسین عصر جاهلیت مدرن.‏

‏9 – انقلاب اسلامی ایران، پرتوی از فرهنگ عاشورا. ‏

‏10 – فرهنگ عاشورا ضامن بقا و استمرار جامعه نوسازی شده.‏

‏نتیجه : ‏


کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 244

‏جان کلام اینکه «فرهنگ عاشورا» که عصاره فرهنگ اسلام ناب محمدی است، الگو و وسیله و عامل بقا و استمرار و «نوسازی» جوامع برای تحقیق عینی اسلام در حکومت اسلامی و برقراری عدالت اجتماعی و سعادت دنیوی و اخروی است.‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 245