تأثیر انقلاب عاشورا بر فکر و عمل امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسی، فرح

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

تأثیر انقلاب عاشورا بر فکر و عمل امام خمینی

‏ ‏

تأثیر انقلاب عاشورا بر فکر و عمل امام خمینی

‏ ‏

‏فرح موسی ‏

‏ ‏

‏انقلاب کربلا از جمله فرازهای بزرگ حیات تاریخی جامعه اسلامی است که با ارائه روش و اسلوبی برای حیات فردی و اجتماعی، همگان را به آزاد سازی نفس و جامعه خویش از سلطه جور و ستم را می خواند. انقلاب عاشورا با هدف زنده سازی و آزاد سازی بشریت از انحطاط و رکود و در آمدن به عرصه بالندۀ انسانیت و امتی رشد یافته و بالغ، با رهبری امام خمینی(س) شکل گرفت و راهبری شد.‏

‏به یقین امام خمینی (س) در حرکت انقلابی خویش پذیرا و کوشای تحقق این الگو در جامعه اسلامی ایران بوده است. امام با راهبری خویش به انسان مسلمان امروز نشان داد که چگونه می توان حیات امروزین فردی و اجتماعی خویش را با رسالت و نبوت و احکام الهی شکل بخشید.‏

‏مقاله حاضر بر آن است تا حوزه و چگونگی تأثیر انقلاب عاشورا بر فکر و عمل امام خمینی را تحلیل کند.‏

‏«نقش امام خمینی در احیای فرهنگ عاشورا»، «ابعاد حضور فرهنگ عاشورادر تعالیم و عملکرد امام خمینی» و «فرهنگ عاشورا و ابعاد عینی اندیشه شیعی در تحولات تاریخی» محور های اصلی این مقاله اند که به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته اند. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 240