تأثیر فرهنگ عاشورا و نمودهای عینی آن در اندیشه و زندگانی امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : لطیفی پاکده، لطف علی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

تأثیر فرهنگ عاشورا و نمودهای عینی آن در اندیشه و زندگانی امام خمینی (س)

‏ ‏

تأثیر فرهنگ عاشورا و نمودهای عینی آن در اندیشه و زندگانی امام خمینی (س)

‏ ‏

‏حجة الاسلام و المسلمین لطف علی لطیفی پاکده ‏

‏ ‏

‏1 – فرهنگ عاشورا ابعاد گوناگونی دارد و در هر یک از ابعاد خود، بر اندیشه و زندگی امام خمینی (ره) مؤثر بوده است :‏

‏2 – تأثیرات سیاسی :‏

‏2/1 - پیوند دین و سیاست : هم امام حسین (ع) و هم امام خمینی (س) برای سست نمودن پایه های حکومت ستمگران و برقراری حکومت عدل اسلامی تلاش نموده اند.‏

‏2/2 – اطاعت از رهبری : قهرمانان کربلا در سایۀ اطاعت از رهبری به سعادت جاوید رسیدند.‏

‏امام خمینی (س) نیز بر این اصل عنایت داشت. او در دوران پیش از رهبری، از زعیم جامعۀ اسلامی (مثلاً مرحوم آیت الله العظمی بروجردی) اطاعت می کرد و در دوران زعامت خویش نیز، همواره زندگانی معصومان (ع)، بویژه امام حسین (ع) را الگوی عملکرد خود قرار داده بود.‏

‏3 – تأثیرات اجتماعی : ‏

‏1/3 – اصلاح اجتماع : هم امام حسین (ع) و هم امام خمینی (س) تلاش فراوانی انجام دادند تا از طریق اجرای احکام اسلام، جامعه را اصلاح نماید. ‏

‏2/3 – اجرای عدالت اجتماعی : قهرمانان انقلاب کربلا و انقلاب اسلامی تلاش داشته اند از راه ستم ستیزی و مظلوم نوازی و امر به معروف و نهی از منکر، عدالت را در جامعه اسلامی تحقّق بخشند.‏

‏4 – تأثیرات فرهنگی : ‏

‏1/4 - آزادگی : قهرمانان انقلاب کربلا و انقلاب اسلامی ننگ سازش با ظالمان و ‏


کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 236

‏ترس ازز آنها را نمی پذیرفتند و با شجاعت و آزادگی فراوان، به دفاع از حریم دین می پرداختند.‏

‏2/4 – نماز اوّل وقت : هم امام حسین (ع) و هم امام خمینی (س) بر انجام صحیح و اوّل وقت نماز عنایت داشتند.‏

‏5 – تأثیرات اخلاقی : ‏

‏1/5 – اخلاص : قهرمانان هر دو انقلاب، هدفی جز رضای خدای متعال، در انجام اعمال خویش نداشته اند.‏

‏2/5 – فداکاری در راه حفظ اسلام : اسلام به دلیل ارزشمندی خاص خود از دشمنان سرسختی برخوردار است و همین دلیل، حفظ اسلام نیازمند فداکاری جانی، مالی و آبرویی است. این امر در اندیشه و زندگانی قهرمانان هر دو انقلاب به چشم می خورد.‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 237