تأثیر فرهنگ عاشورا در مدیریت اجتماعی و رهبری امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شفیعی، احمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

تأثیر فرهنگ عاشورا در مدیریت اجتماعی و رهبری امام خمینی (س)

‏ ‏

تأثیر فرهنگ عاشورا در مدیریت اجتماعی و رهبری امام خمینی (س)

‏ ‏

‏دکتر احمد شفیعی ‏

‏ ‏

‏اساس افول و انحطاط و عقب گرد و یا رشد و بالندگی هر جامعه ای و به طور کلی هر نوع تحول اجتماعی، ریشه در نوع تفکر و نگرشی دارد که آن طبقه برای خود پسندیده است. رهبر موفق آن است که بتواند این تحول را در چهارچوب صحیحی که خود می اندیشد، یا از منابع دیگری استنباط کرده است به جنبش درآورد. چنانچه رهبر انقلاب اسلامی، امام خمینی(س) یا احیاء الگویی که پیش از این در متن اسلام وجود داشته است، موفق به مدیریت این تحول شدند.‏

‏امام الگوی خویش را از صدر اسلام گرفت. در بخش تئوری انقلاب، تئوری ولایت فقیه و حکومت اسلامی، اتصال دهندۀ این انقلاب به صدر اسلام بوده است ودر بخش اجرای این تئوری، قدرت مدیریت و رهبری امام، در تطبیق الگو شرایط جامعه و اجرای تئوری خویش در بستر جامعه، تجلی یافته است.‏

‏در اجرای تئوری انقلاب، امام در چهار مرحله برنامه ریزی، کادر سازی و سازماندهی، هدایت و رهبری و در نهایت، نظارت و پیگیری از فرهنگ عاشورا تأثیر گرفته اند.‏

‏در مرحله برنامه ریزی، ایشان با مشخص کردن اهداف مبارزه به عنوان اصلاح امت اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر و مبارززه دائمی با ستم و غارتگری از امام حسین(ع) تبعیت می ‏نماید.      ‏

‏    در مرحله کادر سازی و سازماندهی، تربیت فضلای نخبه حوزه و تربیت اخلاقی و روحی آنان و دست اندرکاران حرکت انقلابی شیعه، چنین بود.‏

‏در مرحله هدایت و رهبری، او به روشنگری یعنی شناساندن خود، بیان حقانیت انقلاب و بطلان طاغوت، احیای شعائر اسلامی و ایجاد روحیۀ شجاعت و نهراسیدن از مرگ دست می زند و مبارزه را تا آخر به جلو می برد. اصول کلی مبارزه را ترسیم می نماید و ‏

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 227

‏با عمل، سکوت و پیام خویش الگوی رهبری را تصویر می کند.‏

‏در همین مرحله، شیوه هایی اجرایی ایشان، در حمله به ریشه طاغوت، بسیج توده ها و بسیاری از خصلتهای عاشورایی به امام حسین(ع) اقتدا می کند.‏

‏و در مرحله چهارم، یعنی نظارت و پیگیری، با انتصاب نمایندگان خود در کلیۀ مراکز و سازمانها و نهادها به آخرین گزارشها دست می یافتند و در موارد لزوم وارد عمل می شدند. ‏

‏رهبری امام خمینی(س) رهبری الهی«مسیر جذب» مردم از رهبر به جانب خداوند تبارک و تعالی بود.‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 228