نهضت و رهبری امام و جایگاه عاشورا در این میان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رضائیان، علی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

نهضت و رهبری امام و جایگاه عاشورا در این میان

نهضت و رهبری امام و جایگاه عاشورا در این میان

‏ ‏

‏دکتر علی رضائیان‏

‏ ‏

‏بررسی سیر تحول دانش مدیریت در جهان نشان می دهد که پیشرفت در ابعاد گوناگون آن، نزدیک شدن به ارزشها و به تعبیر دیگر مدیریت بر مبنای ارزشهای اسلامی را به همراه دارد.‏

‏مهمترین تفاوت مدیریت بر مبنای ارزشهای اسلامی که نمود آن را می توان در مدیریت حضرت امام(س) یافت، با مدیریت بر اساس دانش تولید شده در غرب، در نگرش نسبت به انسان نهفته است، یعنی تصویری که انسان از خود و همنوعان خود دارد و همچنین رابطه اش با طبیعت، زمان ماهیت و گرایشات عمل گرایانه و همچنین روابطی که در ظرف جامعه و نسبت به فضا و مکانی که در آن قرار دارد.‏

‏حضرت امام آدمی را عصارۀ همۀ خلقت و موجودی بالقوه می داند که باید استعدادهای نهفته در خویش را به فعلیت برساند و به مراتب عالی که در پیش دارد، نایل آید.‏

‏با توجه به اینکه پیام و تأکید فرهنگ عاشورا بر هدفهای بلند مدت است و حضرت امام نیز با الهام در همین فرهنگ در تبیین هدفهای بلند مدتی که بتواند ایثار، علاقه و تعهد آحاد ملت را جلب نماید، بسیار استادانه عمل می نمودند. در هدف گذاری نیز تلاش می نمودند که هدف همواره در ذهن خودآگاه فرد باشد.‏

‏در گرایش به عمل گرایی، حضرت امام(س) با غلبه دادن کار و کنترل آن، تصمیمات را بر شاخص های منطقی استوار نموده و در زمینۀ روابط میان افراد، بر وحدت و هماهنگی تأکیدی فوق العاده داشتند.‏


کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 219

‏در پایان باید توجه داشت حضرت امام خمینی(س) با جامع نگری خاص خود، ضمن اصالت بخشیدن به حق امت اسلامی، حریم فردی را نیز مدنظر داشت و آن را در تصمیمات خویش لحاظ می نمود.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 220