ضرورت و چگونگی پاسداری از شعائر در دیدگاه امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ذاکر صالحی، غلامرضا

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

ضرورت و چگونگی پاسداری از شعائر در دیدگاه امام خمینی(ره)

ضرورت و چگونگی پاسداری از شعائر در دیدگاه امام خمینی(ره)

‏ ‏

‏غلامرضا ذاکر صالحی ‏

‏ ‏

‏در مقدمۀ این مقاله نخست از نقش و کارکرد ترادیسیونها (سنتها) در حفظ واستمرار باورها و ارزشهای یک جامعه سخن خواهیم گفت و پس از بیان کوتاهی در زمینۀ «شیعه و شعائر»، با استفاده از بیانات بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی این نتیجه را به دست خواهیم داد که شعائر مذهبی در منظر ایشان به عنوان «ابزار تداوم نهضت» مطرح بوده اند.‏

‏در ارتباط با شعائر حسینی، استقراء این مقاله در بیانات امام راحل (ره) نشان می دهد که مرکز ثقل توجه و نگرش آن حضرت به مقولۀ «افزایش کارآمدی» این ابزار بوده است. در این عرصه امام راحل دو تحول را پیشنهاد و مطرح نموده اند: الف – تحول کیفی و ب – تحول کمی.‏

‏در زمینۀ تحول کیفی، در دیدگاه آن حضرت، دو مقوله دارای اولویت است : 1- پیرایش و مصون سازی شعائر حسینی از تحریف خرافه 2- معرفی و تبیین ابعاد وسیع و ناشناختۀ عزاداری سیدالشهداء.‏

‏در ارتباط با مقولۀ دوم، تتبع نگارنده در فرمایشات حضرت امام(ره) خط مشی ایشان را به ترتیب زیر روشن نمود: تبیین بعد سیاسی شعائر و عزاداریها و کارآمدی آن در بسیج سیاسی توده ها، تکیه بر ابعاد روانی شعائر حسینی و پیوند گریه و حماسه، شعائر حسینی به عنوان ابزار سازماندهی اقلیت در برابر اکثریت، هماهنگی، وحدت کلمه و افزایش کارآمدی این ابزار از طریق حضور جوانان.‏

‏در ادامۀ مقاله، تحول کمی مورد نظر حضرت امام(ره) را در سه بعد: افزایش در وقت و انرژی، افزایش در تعداد روشهای تبلیغی و افزایش در تعداد شرکت کنندگان، به دست داده به نتیجه گیری خواهیم پرداخت.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 216