نیاز جامعۀ معاصر به اندیشۀ عاشورائی امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : دیباجی، سید محمدعلی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

نیاز جامعۀ معاصر به اندیشۀ عاشورائی امام خمینی (س)

نیاز جامعۀ معاصر به اندیشۀ عاشورائی امام خمینی (س)

‏ ‏

‏دکتر سید محمدعلی دیباجی‏

‏ ‏

‏در نوشتار حاضر – که شامل سه گفتار است – ابتدا در مورد نیاز جامعۀ بشری سخن گفته شده است:‏

‏اولین سخن از انسان معاصر است و این که چه شیوه ای مناسب است تا بدان وسیله نیاز انسان معاصر را بشناسیم؛ آنگاه جامعۀ معاصر و جهان معاصر چه ساختاری دارد و اکنون نیازهای آن – در یک بینش متداول و صرف نظر از دیدگاه خاص – چیست؟ ‏

‏در گفتار دوم سخن از این است که راه علاج این درد و طریق برآورده شدن این احتیاج چیست و آیا تاریخ بشریت هیچ تجربه ای را در خود ندارد که لااقل الهام بخش بشر معاصر در نجات از گرفتاری فزایندۀ کنونی او باشد؟‏

‏در گفتار سوم بر اساس فرضیه ای که در گفتار پیشین نسبت به ریشه یابی انحراف دین مطرح شده و به اثبات رسیده است. نقش حماسۀ عاشورا و نهضت امام راحل(ره) در احیای آن ارزش نخستین و اصلاح این کژی و کاستی بررسی شده است.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 215