هدف اسلام: وحدت امت اسلامی برای اجرای قانون خدا در سراسر جهان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : حسن جعفر، سید قمر

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

هدف اسلام: وحدت امت اسلامی برای اجرای قانون خدا در سراسر جهان

‏ ‏

هدف اسلام: وحدت امت اسلامی برای اجرای قانون خدا در سراسر جهان

‏ ‏

‏سید قمر حسن جعفر ‏

‏ ‏

‏هدف اسلام همان است که در قرآن کریم، این میزان حق، نازل شده و توسط پیامبر اسلام(ص) و ائمه هدی تصریح گردیده است و حصول آن جز با اتحاد امت مسلمان میسر نیست. یکی از راههای تحقق این اتحاد آن است که اسبابی فراهم شود تا مردم مسلمان یکسان فکر کنند. اما این کار عملی نیست چرا که خلقت بشر مثل آدم مصنوعی نیست. راه دیگر تحقق آن این است که اهداف مشترکی پیش گرفته شود. حوادث چند دهۀ اخیر گویای آن است که در افغانستان، لبنان، چچن و بوسنی هرزگوین، تأسیس حکومت اسلامی در الجزایر، کشمیر، مصر و غیره، توقف کشتار بی باکانۀ مسلمانان در پاکستان و غیره، در دستیابی امت مسلمان به اتحاد کافی نیست. بر عکس، مفهوم یک «نهضت»(خط یا راه حرکت) که الگوی حقیقی فرهنگ است و نقش آن در دستیابی امت به اتحاد در تحقق اهداف اسلام باید درک، تصریح و تشریح شود. از این رو لزوم بحث «نهضت عاشورا» و «فرهنگ عاشورا» در گسترش اسلام حقیقی و اصیل یعنی«اسلام ناب محمدی» مشخص می گردد.‏

‏انقلاب اسلامی ایران تحقق واقعی نهضت عاشورای حسین(ع) در عصر حاضر است. امام خمینی(س) یکی از بزرگترین شاگردان نهضت و فرهنگ عاشورا بود. در حقیقت نقش ایشان در زنده کردن فرهنگ عاشورا در جامعۀ امروزی و دنیای معاصر بی نظیر بوده است. زندگی، تفکر و رهبری وادارۀ اجتماعی ایشان همگی زنده کنندۀ یاد و خاطره نهضت و فرهنگ عاشورا است.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 210