تحلیلی تطبیقی از قیام امام حسین (ع) و قیام امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ابراهیمبای سلامی، غلامحیدر

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

تحلیلی تطبیقی از قیام امام حسین (ع) و قیام امام خمینی (س)

‏ ‏

‏ ‏تحلیلی تطبیقی از قیام امام حسین (ع) و قیام امام خمینی (س)

‏ ‏

‏دکتر غلامحیدر ابراهیمبای سلامی ‏

‏ ‏

‏در نوشته حاضر سعی بر آن است تا در یک بررسی تطبیقی از دیدگاه جامعه شناسی تاریخی نشان دهیم که علت اساسی قیام امام حسین (ع) تداوم و تجدید اسلام پیامبر (ص) است و قیام امام خمینی (س) نیز با الهام از قیام امام حسین (ع) و در جهت تحقق اهداف به وقوع پیوسته است.‏

‏فرض اساسی ما در این پژوهش این است که هر دوی این قیامها با عنایت از دستورهای کلی اسلام دربارۀ تغییر و اصلاح جامعه به وقوع پیوسته اند و این دستورها برای همه زمانها قابل پیروی و تطبیق است. ‏

‏در این بررسی ما از روشی که توماس اسپرگن در کتاب «فهم نظریه های سیاسی» پیشنهاد کرده است، بهره برده ایم.‏

‏و بنابراین در بخش اول از دیدگاه جامعه شناسی تاریخی آسیبهای جامعه اسلامی در زمان هر یک از دو رهبر بزرگ الهی مورد بررسی قرار می گیرد. (مانند : آسیبهای اعتقادی و مذهبی، آسیبهای سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی، آسیبهای اقتصادی و غارت بیت المال و آسیبهای فرهنگی و اخلاقی). ‏

‏و در بخش دوم به راههای اصلاح و شیوه هایی که این دو رهبر برای درمان آسیبها و اصلاح جامعه پیشنهاد می کنند اشاره شده است. (مانند : اصلاح اندیشۀ دینی و تغییر نگرش مردم نسبت به دین، نفی سازش با حکومت جور، اهمیت دادن به نقش مردم، تشکیل حکومت و تبیین و تصریح ارزشهای اسلامی).‏

‏تاریخ زندگی بشر حاکی از آن است که در هر هنگام که جوامع را نابسامانی فرهنگی و اجتماعی فرا گرفته است، پیامبران و مصلحان به دستور خداوند در جهت هدایت مردم و نجابت و اصلاح جامعه اهتمام ورزیده اند. ‏


کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 199

‏اسلام به عنوان کاملترین دین الهی بر محمد (ص) نازل شد تا هم جامعه زمان وی اصلاح گردد و هم حاوی اصول و دستورهایی باشد که برای آحاد بشر در هر زمان قابل پیروی باشد و موجب هدایت و نجات جامعه گردد. ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 200