اصول فرهنگ و تعالیم عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : هاشم زادۀ هریسی، سید هاشم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

اصول فرهنگ و تعالیم عاشورا

‏ ‏

اصول فرهنگ و تعالیم عاشورا

‏ ‏

‏حجة الاسلام و المسلمین سید هاشم هاشم زادۀ هریسی‏

‏ ‏

‏حادثۀ عاشورا یک حادثه نیمروزه و یا یکروزه که از صبح آغاز و در عصر همان روز به شهادت امام حسین (ع) و یاران و خاندانش پایان پذیرد. بلکه یک حادثه تاریخی ریشه دار و طولانی است که بخش عظیمی را در بر دارد که به دنیا و جهان بشریت پیام و تعلیم می دهد.‏

‏انقلاب عاشورا یک حرکت صامت نیست، بلکه حرکتی است ناطق و گویا، زبان دارد و حرف می زند، اهداف و آرمانهایش را بیان می کند. فرهنگ و تعالیمش را به جامعه پیام می دهد.‏

‏فرهنگ و تعالیم عاشورا دارای اصولی می باشد که نمونه هایی از این اصول عبارتند از : ‏

‏1 – اصل پیروی از رضای خدا و مصالح مسلمین‏

‏2 – فرهنگ طاغوت ستیزی و طاغوت زدایی ‏

‏3 – فرهنگ مبارزه مستمر حق با باطل‏

‏4 – فرهنگ پیشگیری از جرم و فساد قبل از وقوع آن‏

‏5 – فرهنگ نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر ‏

‏6 – فرهنگ شهادت ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 189