محرم و قدر و اهمیت آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : محسن علی محمد جعفر

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

محرم و قدر و اهمیت آن

‏ ‏محرم و قدر و اهمیت آن

‏ ‏

‏محسن علی محمد جعفر‏

‏ ‏

‏عزاداری و اظهار غم و اندوه علنی، در شهادت امام حسین (ع) و یارانش را می توان به عنوان دلیل بقای مذهب شیعه دانست. این مراسم، ایمان مؤمنان را تقویت می کند و ناظران آنرا نیز متأثر می سازد. ‏

‏برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم، همیشه از سوی حکومتهای غیر شیعی جلوگیری می شده است. دلیل این مخالفت شدید را هنگامی می توان به خوبی فهمید که هدف واقعی و پیام این مراسم مورد ارزیابی قرار گیرد.‏

‏برخی اسالم شناسان غربی معتقدند : « که اصالت همیشگی این مصیبت، به جوامع شیعه این مکان را می دهد که با قانون و معیار حسین، خودشان را بسنجند. امروزه آنان بر علیه هرگونه بی عدالتی و ظلم و ستم مبارزه می کنند و با چنین اقدامی این امید را دارند که لایق آن فداکاری سالار شهیدان باشند. »‏

‏عاشورا عامل وحدت در میان شیعیان مناطق مختلف است. این موضوع مسلمانان امروز را به یاد آن می اندازند که وظیفه دارند به تلاش خود ادامه دهند تا یک جامعه بدون طبقه ایجاد کنند و تمام شکلهای سرمایه داری، استبداد و امپریالیسم را از میان بردارند.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏  ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 148