سنّت احیاگری روشهای پاسداری از حماسه عاشورا و فرهنگ آن در تاریخ فرهنگ اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : محدّثی، جواد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

سنّت احیاگری روشهای پاسداری از حماسه عاشورا و فرهنگ آن در تاریخ فرهنگ اسلامی

سنّت احیاگری‏ روشهای پاسداری از حماسه عاشورا و فرهنگ آن در تاریخ فرهنگ اسلامی

‏ ‏

‏حجة الاسلام و المسلمین جواد محدّثی‏

‏ ‏

‏نهضت عاشورا برای احیاء دین و مبارزه با سلطۀ باطل بود. پس از عاشورا، دشمنان و حکّام جور، تلاش کردند که آن را منزوی کرده و از یادها بزدابند. تعالیم ائمه در مقابل، بر محور ذکر و یاد عاشورا جهت می یافت. این تعالیم و به دنبال آن عملکرد شیعه در راستای حفظ و احیاء خاطرۀ سازندۀ آن حماسه، در قالبها و نمودهایی چون : ‏

‏مدح و مرثیه، عزاداری، هیئتها و دسته ها، اشک و گریه، حسینیه ها و تکیه ها، مقتل نویسی، وعظ و خطابه، تعزیه، روضه خوانی، زیارت، تکریم تربت و تعظیم فرات و...، شکل یافت و همواره مشعل عاشورا، فروزان ماند. ‏

‏در زمینه های فوق، هم به بعد تاریخی و حدیثی مسأله پرداخته شده است و هم در جاهای مناسب، از کلمات احیاگر فرهنگ عاشورا در عصر حاضر، حضرت امام خمینی (س) نمونه هایی آورده شده است و شیوه های عملی حفظ و بقاء حماسۀ کربلا در قالب شعائر و برنامه های مذهبی، مورد توجه قرار گرفته است. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 147