فرهنگ عاشورا و سوگواریهای نمایشی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : گلی زواره، غلامرضا

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

فرهنگ عاشورا و سوگواریهای نمایشی

‏ ‏فرهنگ عاشورا و سوگواریهای نمایشی

‏ ‏

‏غلامرضا گلی زواره‏

‏ ‏

‏در این مقاله نگارنده در قسمت اول بحث به ذکر علت و فلسفه قیام امام حسین می پردازد، در قسمت دوم بحث به ضرورت سوگواری نسبت به اهل بیت پرداخته و در قسمت بعد به تاریخ عزاداری امام حسین و کتب روضه خوانی مرتبط با این مسأله اشاره نموده و ماتم داری در عصر صفوی را باز می گوید و سپس به مسأله شبیه خوانی در عصر نادرشاه، دورۀ زندیه، دورۀ قاجاریه و تحلیل آنها عطف توجه می نماید. و آنگاه منابع و مأخذ تعزیه و پاره ای از محاسن و نکات مثبت آن، و نیز برکنار بودن از پاره ای ارزشهای مسلم شیعه به عنوان نکات منفی و نظرات برخی علما در این خصوص را بازشناسی می نماید. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 145