دفاع از سنت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عبدالکریمی، بیژن

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

دفاع از سنت

‏ ‏دفاع از سنت

‏ ‏

‏بیژن عبدالکریمی‏

‏ ‏

‏این سؤال اساسی همیشه مطرح است که چه کسانی می توانند حقیقتاً به دفاع از سنتها و ارزشهای دینی نهفته در آنها بپردازند و به منظور بی حاصل و عقیم نبودن این دفاع، چه شرایط و آگاهی هایی لازم است؟‏

‏اولین شرط، خود آگاهی تاریخی است.به بیان دیگر ما باید بدانیم که سنتها، شعائر و ارزشهایمان را چه چیزی تهدید کرده است و جامعۀ ما در چه شرایط فرهنگی، اجتماعی و تاریخی قرار دارد.‏

‏در شرایط امروز هیچ تضمینی برای ثبات فرهنگی- اخلاقی و دینی در جامعۀ ما وجود ندارد، بلکه می توان این واقعیت تلخ را بیان داشت که جامعۀ ما شدیداً یک جهت گیری سکولاریستی  و کنار گذاشتن دین را آغاز کرده است.‏

‏دومین شرط، شناخت تمدن غرب است. نه غرب زدگی و نه غرب گریزی نمی تواند راه حل درستی باشد. بنابراین، پاره ای از شخصیتها، رهبران و روشنفکران ما کوشیده اند با غرب ستیزی و انتقاد از برخی جنبه های حیات اجتماعی غرب، در برابر آن بایستد.‏

‏سومین شرط، عبارتست از گزینش نحوۀ درست رویارویی با فرهنگ و ارزشهای دورۀ جدید، به گونه ای که اجازه داده نشود تا روشنایی های حاصل از عصر روشنگری، حقایق اصیل را مغفول و مدفون کند.‏

‏چهارمین شرط، تعیین درست عرصه دفاع از سنت هاست، این عرصه ها باید درونی،عمیق و زیربنایی باشند و از طرفی با درک عوالم متعدد افراد، گروههای فکری و اجتماعی مختلف، همراه باشد.‏

‏در این با ضرورتهای خویش را نشان می دهند. تحول در زبان مفاهمه بین گروههای فکری و درک دو مقولۀ قدسی و عرفی از جمله این ضرورت هاست.‏


کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 124

‏بنابراین در دفاع از احکام، شعائر و ارزشهایمان همواره باید مراقب و هوشیار باشیم که مبادا دفاع از ارزشهاو حقایق قدسی و ازلی به مرحلۀ جزمیت و تعصب و دفاع از امور عرفی، طبیعی و بشری سوق یابد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ 

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 125