نقش نهضت عاشورا در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی در ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : محمد صمیم، احمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

نقش نهضت عاشورا در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی در ایران

‏ ‏

نقش نهضت عاشورا در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی در ایران

‏ ‏

‏احمد محمد صمیم‏

‏ ‏

‏کشمکش بین خیر و شر و ایمان و کفر و فریاد عدالتخواهی در برابر ظلم و آزادیخواهی در برابر اختناق قدمتی به اندازۀ قدمت نوع بشر دارد، اما در هیچ جای تاریخ بشر جهاد بشریت همانند مقاومت شهدای کربلا شکوه و عظمت نداشته است.بعلاوه، جهاد امام حسین(ع) تنها به خاطر آزادی و عدالت انجام نگرفت؛ بلکه آن برای نجات پیام الهی آزادی بشریت یعنی اسلام بود.‏

‏این واقعه از آن کشمکش هایی نیست که بین گروههای مردم با الهام از منافع سیاسی و اقتصادی رخ می دهد. گر چه نهضتها در تاریخ با دید صرفاً سیاسی و اقتصادی داشته اند اما نگریستن به بشریت و تاریخ با دید صرفاً سیاسی و اقتصادی تهی کردن تاریخ بشر از معنویت است و به خیانت آشکار به بشریت و تحریف معنی جهادها متعالی که فراتر از شهوت قدرت و  نفع اقتصادی بوده اند، منجر می شود. امام حسین(ع) نه تنها اسلام را از انحراف و تحریف و تباهی بوسیلۀ نیروهای ارتداد و ظلم نجات داد بلکه او مکتب شهادت را نیز احیا کرد.‏

‏اصولی که امام حسین(ع) زندگی خود را فدای آنها کرد، عبارتند از:‏

‏الف: توجه لازم به نظر عامۀ «امت»و مشورت منظم با آن در ادارۀ امور.‏

‏ب: قانون(شرع) و مسلک بالاتر از هر کس است.‏

‏ج: برقراری عدالت و انصاف بین همۀ مردم بدون در نظر گرفتن وضع اجتماعی از نظر حقوق و وظایف.‏

‏د: پذیرفتن اینکه رهبر هم پیشواست و هم صالح تا اینکه او بتواند مسئولیتهای خود را انجام دهد.‏

‏ه:انصاف در توزیع اقتصادی باید بطور محکم برقرار شود.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 116