اسوه های جوان عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سعیدی، سید محمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

اسوه های جوان عاشورا

‏ ‏

اسوه های جوان عاشورا

‏ ‏

‏حجة الاسلام و المسلمین سید محمد سعیدی‏

‏ ‏

‏«اسوه های جوان عاشورا» گروهی از شهیدان کربلا هستند که با قلت سن راه خویش را شناختند و با خون پاک خود از آن حراست نمودند. معرفی این شهیدان برای نسل حاضر بدین جهت است که امروز و آیندگان نیز راه خویش را بشناسد و از دین خود پاس دارند و پیام آنان را حافظ باشند.‏

‏شهیدان شمرده شده دراین مقاله عبارتند از: حضرت علی بن الحسین(علی اکبر)، حضرت عباس بن علی بن ابیطالب(ع)، حضرت قاسم بن الحسن(ع)، عون بن علی بن ابیطالب(ع)، احمد بن الحسن بن امیرالمؤمنین(ع)، وهب بن وهب، عمرو بن قرظه الانصاری، وهب بن عبالله بن حباب الکلبی، بکیر بن حر بن حر بن یزید الریاحی، نافع بن هلال بجلی، عبدالله بن عمیر کلبی، سیف بن حارث، مالک بن عبد بن سریع، اسلم بن عمرو مولی الحسین(ع)، عمر بن جناده بن لعب الحرث الانصاری، خلف بن مسلم بن عوسجه.‏

‏نظری به زندگی و حماسه آفرینی و شهادت این اسوه ها به نسل امروز ما می آموزد که تا چه اندازه باید در حفظ حریم مکتب استقامت نمود و آن را جدی شمرد.‏

‏داستان این اسوه ها قلب روح آدمی را لرزاند. شرح واقعۀ عاشورا، شرح کمال روح انسان و تحقیر تمام مظاهر مادی و محکوم ساختن شرک و کفر و تجاوز و ظلم و نیز کوشش بی مانند برای آزادی و نجات همۀ مستضعفین است.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 99