انگیزه های امام حسین(ع) برای شهادت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سبحانی، جعفر

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

انگیزه های امام حسین(ع) برای شهادت

‏ ‏

انگیزه های امام حسین(ع) برای شهادت

‏ ‏

‏آیت الله  جعفر سبحانی‏

‏ ‏

‏نهضت حسین(ع) از لحظۀ آغازین رخدادش تا به امروز، هماره الگوی راهنمای زندگی سربلند و سرشار از عدالت پیش روی خوار شدگان بسیط زمین، شکنجه دیدگان آتش خشم حاکمان خیره سر و عذاب کشان کجرویهای حکومتهای خودکامه، بوده است.‏

‏مردمان انقلابی و اهل حماسه و دیگر انسانها در تحلیل و شناخت انقلاب امام حسین(ع) دریافته اند که انقلاب امام حسین(ع)، انقلابی ریشه ای، الهی و به انگیزۀ پاسداری آیین اسلام از دستبرد تحریف و نیز به هدف مرزبانی از جامعۀ دینداران در برابر انحرافها و کجرویها بوده است.تبیین انگیزه یا انگیزه های جهت بخش به نهضت حسینی که پیر و جوان و میان سال و نوباوه را با خود همراه کرد، موضوع محوری این مقاله است. ‏

‏فرازهای درونی این مقاله عبارتند از:‏

‎-‎ ‏خصومت ریشه دار میان امام حسین(ع) و رژیم حاکم اموی ‏

‎-‎ ‏خواسته های هاشم و امیه و انگیزه های شکل گرفته در این دو خاندان‏

‎-‎ ‏انگیزه های نهضت حسینی در کلام و سیرۀ امام حسین(ع)‏

‎-‎ ‏پیروزی امام حسین(ع) در انقلاب خویش در راستای انگیزه های الهیش ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 98