تأثیر فرهنگ عاشورا بر ابعاد اجتماعی و رهبری امام خمینی(س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : الزین، حسن

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

تأثیر فرهنگ عاشورا بر ابعاد اجتماعی و رهبری امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ تأثیر فرهنگ عاشورا بر ابعاد اجتماعی و رهبری امام خمینی(س)

‏ ‏

‏حسن الزین‏

‏ ‏

‏این بررسی با گفتاری کوتاه در بارۀ ورود امام خمینی(س) به ایران در کوران انقلاب اسلامی و چگونگی استقبال مردم ایران از او و تشبیه یاوری مردم از امام خمینی(س) در برابر شاه با یاوری امام حسین بر علیه یزید، آغاز می شود.‏

‏بررسی تطبیقی سخنان و موضع گیریهای امام خمینی(س) با درسها و موضع گیریهای امام حسین(ع)،تأثیر وصیت امام علی(ع) با فرزندانش بر فکر و سلوک امام و مشابهت رویارویی امام حسین(ع) و امام خمینی(س) با ظلم و جور و نظامهای یزیدی، در ادامۀ تحقیق مورد توجه قرار گرفته اند.‏

‏مقاله در ادامه، به بررسی شرایط درونی و اجتماعی جامعه و نظام حاکم یزیدی از زبان امام حسین(ع) می پردازد تا مشابهت این تحلیل را با دیدگاه و موضع امام خمینی(س) نشان دهد. مقاله در ادامه اشارتی نیز به رخداد 15 خرداد دارد و به بررسی برخی از فرازهای اصلی تاریخی موضع گیریهای امام در برابر رژیم شاه، در راستای اندیشه و رفتار عاشورائیش، می پردازد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 97