عاشورا در عرصۀ روابط بین الملل و تأثیر آن بر رویکرد انقلابی جامعۀ ایرانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ریزوی، عارف حسین

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

عاشورا در عرصۀ روابط بین الملل و تأثیر آن بر رویکرد انقلابی جامعۀ ایرانی

‏ ‏

عاشورا در عرصۀ روابط بین الملل و تأثیر آن بر رویکرد انقلابی جامعۀ ایرانی

‏ ‏

‏عارف حسین ریزوی‏

‏ ‏

‏رهبران انقلاب اسلامی ایران، با الگو قرار دادن رخداد عاشورا- کربلا، چارچوبۀ استراتژیک جنبش اجتماعی جامعۀ مسلمان ایرانی را پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویر نمودند. شعار «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» شاخص ترین این تصویر بخشی شمرده می شد.مقالۀ پیشنهادی در سه فصل اصلی به بررسی تأثیر نهضت اسلامی ایران می پردازد:‏

‏1-‏ ‏نقد نظریه های تجربی ارتباطات و مناسبات بین الملل ‏

‏2-‏ ‏ابعاد پیام عاشورا و جریان فرهنگی آن در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران‏

‏3-‏ ‏روابط بین الملل رهبری انقلاب اسلامی و تأثیر فرهنگ عاشورا در جهت بخشی به این روابط.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 89