نقش فرهنگ عاشورا در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : حجتی کرمانی، محمدجواد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

نقش فرهنگ عاشورا در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی ایران

نقش فرهنگ عاشورا در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی ایران

‏ ‏

‏حجة الاسلام والمسلمین محمد جواد حجتی کرمانی‏

‏ ‏

‏بررسی روز وقایع انقلاب اسلامی، راهنمای خوبی برای فهم موقعیت خطیر و نقش اساسی فرهنگ عاشورا در پیروزی انقلاب اسلامی است. از این بررسی به خوبی روشن می شود که معمولاَ اوج وحضیض حرکتهای انقلابی درانقلاب اسلامی ایران، هماهنگ با رسیدن ماه محرم و روز عاشورا بوده است. بعنوان نمونه مشخص آن، می توان از 15خرداد سال60 نام برد.‏

‏درکنار بررسی فوق، توجه به متن بیانات امام خمینی (س) نیز این هماهنگی راتأکید می کند.‏

‏انقلاب اسلامی ایران، بوده است برای تحکیم مبانی دین مقدس اسلام و اجرای احکام اسلامی درسراسر شئون گوناگون زندگی مردم، اگر این نکته را درکنار این حقیقت بگذاریم شهادت امام حسین(ع)،- طبق گفته های آن حضرت ودیگر ائمه (ع) – به همین منظور انجام گرفته است، این موضوع به خوبی عیان می شود.‏

‏به علاوه، اساساً انقلاب اسلامی ایران، ادامه نهضت عاشورای حسینی است. درحقیقت عاشورا هم می تواند به عنوان علت موجدۀ انقلاب وهم به عنوان علت مبقیۀ انقلاب ارزیابی می شود.‏

‏محتوای بسیاربالا و ارزندۀ عاشورا و مضمون سرنوشت ساز و آموزندۀ آن تاقیام قیامت یا قیام قائم آل محمد همچنان سرزنده و پابرجاست. تاکنون به یمن تبعیت ازسنت بزرگداشت امام حسین (ع) وتجلیل وتکریم ازائمه معصومین (ع) که به خصوص دراحیا ومرمت وزیارت آرامگاههای ابدی آنان دراین دنیا تجلی کرده است. آثار امام خمینی (س) به خصوص مرقد ومزار او باهمان روش سنتی وباهمان شکوه وجلال باوسعت وگشایش و فراخنای بیشتر باید تکریم وتجلیل قرارگیرد. ‏

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 55

‏عاشورا یادآوری دیگری برای مسلمانان و آزادی خواهان جهان درسراسرگیتی است که برآنان است تا باپیام عاشورای حسینی آشنا شده واین پیام جاودانه راچراغ راه دشوار و تاریکی کنند که درمصاف بادشمنان عزت وشرف انسانی واسلامی آنان حفظ شود.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 56