تغییر اجتماعی در دیدگاه واقعه طف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : الاعرجی، زهیر

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

تغییر اجتماعی در دیدگاه واقعه طف

تغییر اجتماعی در دیدگاه واقعه طف

‏ ‏

زهیرالاعرجی

‏ ‏

‏بررسی دگرگونی و تحول اجتماعی بر آمده از واقعه طف، بخشی از بررسی جامع تر ابعاد اجتماعی این رخداد است. بی شک ساخت تشکیل دهنده آن واقعه سترگ ما را به این نکته فرا می خواند که : رخداد عاشورا به گونه ای طرح ریزی شد و سامان پذیرفت تا در زمانی نامحدود، بیشترین حد ممکن دگرگونی و تحول اجتماعی درجامعه انسانی را ایجاد کند. واقعه طف عظیم ترین کوشش از سوی امامان اهل بیت نبوت(ع) برای افشای انسان و جامعه و حکومت باطل و تبیین و تحقق انسان و جامعه و حکومت دینی است.‏

‏بی شک بینش جامعه شناختی مدیون نتایج نهضت عاشوراست برای اینکه تئوریهای جدیدی پیرامون نفس انسانی و دگرگونی اجتماعی ابراز داشته است. تئوری ((روان ربوبی)) دربرابر تئوری ((روان اجتماعی)) ویلیام جیمز، تئوری ((روان خودآگاه)) دربرابرتئوری ((خودآیینه ای) چارکولی و جورج مید، تئوری ((نقش دینی زن)) دربرابر تئوریهای موجود، نمونه تئوریهای جامعه شناختی پیشنهادی رخداد عاشوراست. که درمتن مقاله به آنها پرداخته شده است.‏

‏واقعه طف، ازوقایع پایدار تاریخ بشری است. این واقعه، دگرگونی فرد و نظام اجتماعی را هدف خود قرارداده تا جامعه بشری پذیرای عناصر رسالت الهی و اجرای حکم خدا در زمین باشد.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 22