نمود فرهنگ حسینی در شعر اسلامی معاصر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : محمود ابو علیوی، حسن

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

نمود فرهنگ حسینی در شعر اسلامی معاصر

نمود فرهنگ حسینی در شعر اسلامی معاصر

‏ ‏

دکتر حسن محمود ابو علیوی

‏ ‏

‏شهادت حسین هماره تا ابد دلهای اهل ایمان را پرتو افکن و گرم خواهد داشت. با امام حسین عزت و نصرت و زندگی معیارهای تازه ای گرفت و مرگ در راه هدف مقدس سرشار از معانی زندگی ساز شد.‏

‏نهضت حسینی در عصر ما با امام خمینی (س) و حرکت روح بخش انقلاب اسلامی حضور دوباره ای یافت و بهره ها ثمرهای آن را درجهان امروز در روح و قلب تک تک آزادگان و مبارزان دردنیای معاصر می توان دریافت. یک بهره و ثمر این حرکت عظیم درشعر اسلامی امروز است. ‏

‏سیدالشهداء امام حسین (ع) حضور شگرفی درشعر متعهد اسلامی امروز دارد. نمودهای آن را بویژه درشعر امروز رزم آوران جبل عامل (جنوت لبنان)، فلسطین، می توان شناخت. ‏

‏مقاله با ذکر نمونه هایی ازشعر متعهد امروز اسلامی که به شدت تحت تأثیر نهضت عاشورا و الهام گرفته از آن است، به تحلیل این حرکت در دو فراز زیر می پردازد: ‏

‏1-‏ ‏ویژگیهای شعر انقلاب خیز حسینی‏

‏2-‏ ‏نمونه های روشنگر شعر معاصر عاملی (جبل عاملی)‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 14