مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

مقدمه

‏ ‏

‏ ‏

مقدمه

‏ ‏

‏عاشورا چشمۀ جوشان حماسه و آزادگی و رمز جهاد پایدار برای ماندگاری آیین الهی (اسلام) است، آیینی پیام‌آور توحید و عدل و در خور شأن والای انسان، تا به برکت شعور خدادادی و شور حقیقت‌خواهی، شایستۀ جانشینی پروردگار در زمین باشد؛ جان او باید تجلیگاه «توحید» و «عدل» شود.‏

‏عاشورا، الهام‌بخش انقلاب شور آفرینی است که در روزگار ما بزرگترین حادثه‌ای است که با راهبری عاشورایی بزرگ عصر، امام خمینی(س)، عزم استقرار زندگی بر پایۀ توحید و عدل را نموده است.‏

‏باید فرصتهای شناخت درست محتوای حرکت عاشورای حسینی را ارج نهاد و حضور دانشوران و نخبگان فرهنگی کشور و دیگر ملتهای مسلمان و دانشوران غیر مسلمان را برای شناخت و تحلیل این محتوا و تأمل و تدبر در آن پاس داشت. نشستهای علمی در این مقوله‌ها می‌تواند آموزش، تحقیق و تبلیغ را در زمینۀ تبیین اندیشه‌های بلند اسلام، عاشورا و امام راحل(س)، توسعه و تکامل بخشد.‏

‏کتاب حاضر، دفتر اول از مجموعه مصاحبه‌های انجام پذیرفته به مناسبت برگزاری این همایش ارجمند علمی است که به صاحبان درک و درد تقدیم می‌گردد. دفتر دوم از این مجموعه، در نوبتی دیگر ارائه خواهد شد.‏

‏کتاب حاضر، در بردارنده مجموعه چکیده‌های برگزیده مقالات دریافتی از سوی کمیته علمی است که به مناسبت برگزاری این همایش ارجمند علمی، تقدیم اهل درک و درد ‏


[[‏
‎[[page ج‎ ‏می‌شود.‏

‏اشاره به نکاتی چند ضروری می‌نماید:‏

‏1ـ مقالات رسیده به کمیته علمی کنگره بیش از 300 مقاله از داخل و خارج کشور می‌باشد. آنچه که اینکه در پیش روی شماست چکیده‌های مناسب برای معرفی از میان مقالاتی بوده است که تا تاریخ 15 اردیبهشت 1374 به کمیته علمی ارسال شده‌اند.‏

‏2ـ «فرهنگ عاشورا» و «امام و عاشورا» دو محور سامانبخش چکیده‌ها می‌باشد.‏

‏3ـ بیشترین حجم چکیده‌ها از سوی کمیته علمی کنگره نگاشته شده‌اند. کمیته علمی، اگر کوتاهی در این میان رخ داده است، عذر کوتاهی می‌طلبد.‏

‏کنگره بین‌المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه د