مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏ ‏

‏ ‏

‏ 

‏ ‏

‏ ‏

چکیده مقالات کنگرۀ بین‌المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 

ناشر: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

حروفچینی و صفحه‌آرایی: سازمان خدمات پژوهشی حضور – قم

لیتوگرافی، چاپ و صحافی:مؤسسۀ چاپ و نشر عروج

تیراژ: 5000 جلد

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

تاریخ چاپ: خرداد ماه 1374

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه ب