چکیده مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

چکیده مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

چکیده مقالات

‏ ‏

کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تهران‏

‏11 و 12 خرداد 1374‏

‏2 و 3 محرم 1416‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه ا