رعایت کرامت انسان در رفتار امام خمینی با کارگزاران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : صادقی، رضا

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

رعایت کرامت انسان در رفتار امام خمینی با کارگزاران

رعایت کرامت انسان در رفتار امام خمینی با کارگزاران

جناب آقای رضا صادقی[1]

‏بر اساس آموزه های دینی، مأموریت انبیا و اولیای الهی مبارزه با طاغوت زمان و برپایی نظام توحیدی بوده است تا ابعاد گوناگون انسان، آنگونه که خداوند متعال بیان فرموده است، رشد نماید. حضرت امام خمینی(ره)، وظیفه علما و رهبران دینی را در دوران غیبت امام معصوم(ع)، همانند مأموریت انبیا و اولیای الهی می دانند. از این رو، هدف ایشان در قیام و انقلاب، اصلاح امور جامعه و فراهم نمودن زمینه رشد و تعالی انسانها بوده است.‏

‏بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی برای تأسیس نظام جمهوری اسلامی، انقلابیون بسیاری از جمله روحانیان و دانشگاهیان را در مناصب مختلف منصوب نمودند. مقامات مربوطه در دوره مسئولیت، رفتار و عملکرد متفاوتی داشتند. امام(ره) در جایگاه رهبری کشور، با مشاهده رفتار انقلابی و در جهت منافع اسلام و جامعه، مسئولان مربوطه را تأیید و ‏‏تشویق می کردند؛ و چنانچه کارگزاری عملکرد خلاف منافع اسلام و جامعه داشت، درصدد اصلاح رفتار ایشان برمی آمدند.‏

‏این مقاله، رفتار امام خمینی با سه تن از مهمترین شخصیتهای کشور در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را بررسی نموده است تا به این سؤال پاسخ دهد: آیا امام خمینی در دوره حکومت، کرامت انسانی این سه کارگزار حکومتی را رعایت کرده اند؟‏

‏در این نوشتار سعی شده است تا مدلی از رفتار کرامت آمیز امام خمینی با مقامات یاد شده طراحی و ارائه گردد. البته نویسنده از قبل اذعان دارد که چنانچه تعداد نمونه های مورد بررسی افزایش می یافت، بر دقت و جامعیت مدل ارائه شده افزوده می گشت.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 147

  • ٭. سرتیپ دوم پاسدار بازنشسته.