کرامت انسان و بحث مدیریت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قوامی، سید صمصام الدین

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسان و بحث مدیریت

کرامت انسان و بحث مدیریت

حجت الاسلام و المسلمین سید صمصام الدین قوامی*[1]

‏در مدیریت امام خمینی(ره)، کرامت دو بعد دارد: یکی مدیریتی که کرامت انسانها در آن لحاظ می گردد و به گونه ای لطیف و ظریف عمل می شود که ذره ای به کرامت انسانها ضربه نخورد و دوم اینکه در روش مدیریت امام(ره) کرامت به معنای خارق العاده بودن موج می زند.‏

‏تلاش نویسنده در این مقاله بر آن است که هر دو بعد کرامت را در مدیریت امام خمینی تبیین نماید. به اعتقاد نگارنده، امام خمینی(ره) در مدیریت ولایی خویش اصولی را ترسیم کرد که تماماً در حفاظت از گوهر کرامت انسانی پی ریزی شده اند. این اصول عبارتند از: 1 . خدمت؛ 2 . شایسته سالاری؛ 3 . مشورت؛ 4 . انگیزش؛ 5 . گزینش کریمانه؛ 6 . تکریم ارباب رجوع؛ 7 . تکریم دولت مردان؛ 7 . تکریم در عزل‏‏.‏

‏همچنین در بعد دوم می توان شواهد متعددی را برای خارق العاده بودن در مدیریت امام(ره) مطرح نمود که همه آنها اثبات کننده بهره مندی امام خمینی(ره) از استمداد و استفاده، از قدرتهای غیبی و مشاهدات و مکاشفات می باشد.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 122

  • ٭. محقّق و پژوهشگر.