موانع کرامت انسان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : روزبه، محمدحسن

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

موانع کرامت انسان

موانع کرامت انسان

جناب آقای محمدحسن روزبه[1]

‏کرامت، به معنای شرافت و ارزش ذاتی یک چیز که موجب احترام آن می شود، بدون تعریف انسان قابل اثبات نیست. انسان، موجودی است خداگونه و خلیفه خدا بر زمین که به همین دلیل دارای صفات و استعدادهای معنوی است که باید در مسیر خلافت و جانشینی از خدا آنها را به فعلیت برساند. کرامت اکتسابی و ذاتی او نیز مستند به همین خصوصیات است و هر آنچه که مانع به فعلیت رسیدن آنها یا موجب نادیده گرفتنشان شود، مانع کرامت محسوب می شود. در این نوشتار، موانع کرامت انسانی در جنبه های فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. جهل بسیط یا مرکب نسبت به انسان و صفات و خلقیات ضد اخلاقی و ضد ارزشی مانند: خود کم بینی، خود بزرگ بینی و تکبر و هواپرستی، از جمله موانع فردی کرامتند و ظلم، اسارت و استبداد، نا امنی جانی و آبرویی، نابرابری و تبعیض، از جمله موانع اجتماعی کرامت می باشند؛ عواملی که یا حیثیت و کرامت ذاتی انسان را و یا کرامت اکتسابی او را نادیده گرفته، موجبات هتک حرمت و ارزش و حیثیت انسان را فراهم می کنند.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 116

  • ٭. کارشناس ارشد علوم سیاسی.