کرامت در سیره نبوی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : هدایتی، ابوالفضل

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت در سیره نبوی

کرامت در سیره نبوی 

جناب آقای ابوالفضل هدایتی[1] 

‏کرامت انسان اگرچه بیشتر در ارتباط با خویشتن و پیراستگی آن از ارزشهای ضداخلاقی کاربرد دارد و در مباحث مرتبط با تزکیه روان و اخلاق آدمی با عنوان کرامت نفس یاد می شود، با این همه می توان این موضوع را به تمامی عرصه های زندگی بشر کشانید؛ زیرا دین و آموزه های آن در جهت رستگاری این جهانی و آن جهانی انسان است و توانمندی های فطری ایمان آورنده را می افزاید. ‏

‏خاتم پیامبران، حضرت محمد مصطفی(ص) به سبب ویژگی های رفتاری خود توانسته است آیین و مرام کارآمدی ارائه دهد؛ به گونه ای که بتوان در هر عصر و جامعه ای او را الگو و اسوه زندگی انسانی قرار داد. ‏

‏نوشتار حاضر، به منظور بررسی اجمالی ویژگی های رفتاری پیامبر اسلام(ص) نگارش یافته و جستاری است در عرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی آن حضرت. برخی از این عرصه ها عبارتند از: ‏

‏1. عبادت ذکر و نماز؛ ‏

‏2. ولایت؛ ‏

‏3. تعلیم و تربیت؛ ‏

‏4. مدیریت ؛‏

‏5. جنگ و صلح؛‏

‏6. معاشرت و خانواده؛ ‏

‏7. قضاوت. ‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 103

  • ٭. کارشناس ادبیات فارسی.