مراتب انسانی کرامت الهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فعالی، محمدتقی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

مراتب انسانی کرامت الهی

مراتب انسانی کرامت الهی 

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدتقی فعالی[1]

‏کرامت دو گونه است: کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی. کرامت اکتسابی از طریق تقوا به دست آمده، برای انسان درجات و مراتبی را رقم می زند. عارفان بزرگ از جمله حضرت امام خمینی(ره) در زمینه مراتب انسان به گونه های مختلف سخن گفته اند؛ بطون سبعه، لطایف سبعه، اطوار سبعه و اسفار اربعه، عناوین شاخص و بارزی است که برای درجات و مدارج انسان به کار می رود. همچنین حضرت امام(ره) در بحث مکاشفات، مراتب انسان را به خوبی بیان نمودند. مباحث مزبور به همراه اشاراتی تاریخی در مورد مسأله انسان کامل، عناصر اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهند. ‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 99

  • ٭. دکترای عرفان و فلسفه اسلامی دانشگاه آزاد.