مقایسه کرامت انسان از منظر امام(ره) و کانت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رضایی، محمد

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

مقایسه کرامت انسان از منظر امام(ره) و کانت

مقایسه کرامت انسان از منظر امام(ره) و کانت

دکتر محمّد رضایی[1]

‏تمام انبیا(ع) موضوع بحثشان، موضوع تربیت و علمشان، انسان است. آنها آمده اند که انسان را تربیت کنند. به تعبیر دیگر می توان گفت که بعثت انبیا(ع) برای انسان سازی است.‏

‏این مقاله بر آن است تا ارزش و کرامت انسان را از دیدگاه امام خمینی(ره) که از متفکران بزرگ اسلامی است، با آرای ایمانوئل کانت، یکی از بزرگترین فیلسوفان جهان غرب، مورد مقایسه قرار دهد.‏

‏به اعتقاد نگارنده از مقایسه ای که بین نظریات کانت و امام خمینی(ره) در متن مقاله به عمل آمده، مشخص می گردد که چون دیدگاه حضرت امام(ره) بر آمده از آموزه های دینی است، با فطرت و عقل هماهنگی بیشتری دارد.‏

‏کانت به ساحت مادی انسان بیشتر توجه دارد؛ در صورتی که امام خمینی(ره) علاوه بر ساحت مادی، به ساحت باطنی و ملکوتی انسان نیز نظر دارد.‏

‏کانت در نسبت بین فرد و جامعه، اصالت را به فرد می دهد؛ در حالی که امام خمینی(ره) به جامعه بیشتر اصالت می دهد. همچنین در نظریات کانت در باب مسأله خودکشی و جاودانگی نفس نوعی ناسازگاری به چشم می خورد و حال آن که در نظریات امام خمینی(ره) در این باره ناسازگاری وجود ندارد.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 87

  • ٭. دکترای فلسفه.