فصل دوم: خاطرات حجت الاسلام علی خاتمی
جهاد سازندگی در تبریز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع حسینی، فرامرز (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

جهاد سازندگی در تبریز

‏در همان ابتدای کار، آقای علی اکبر ناطق نوری که نماینده امام در جهاد ‏‎ ‎‏سازندگی بود، برای سـرکشی و بررسی جهاد تبریز به این شهر آمد. ‏‎ ‎

‏جهاد تبریز در دست جنبش مسلمانان مبارز بود و ‌باید تغییراتی در آن ‏‎ ‎‏صورت می‌گرفت. ‏

‏آقای ناطق در محل باغ داماد قاضی طباطبایی ستاد مرکزی جهاد ‏‎ ‎‏استان را تشکیل داد. آقای موسوی تبریزی و استاندار هم بودند. در آن ‏‎ ‎‏جلسه گفته شد کسی باید نماینده امام باشد که بتواند تغییرات را بدهد. ‏‎ ‎‏همان جا این مسئولیت را به گردن من گذاشتند. قرار شد که همزمان با ‏‎ ‎‏کار قبلی‌، مسئولیت جهاد را هم در دست بگیرم‌. ‏

‏با شروع جنگ‌، کمک‌رسانی و توزیع کمک‌های مردمی به جبهه‌‌ها را ‏‎ ‎‏شروع کردیم‌ و در پایان جنگ، سه گردان مهندسی رزمی که هر کدام به ‏‎ ‎‏استعداد 280 الی 300 نفر بودند، داشتیم‌. سه سال آخر جنگ هم مسئول ‏‎ ‎‏امور جنگ استان بودم‌. ‏