مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع حسینی، فرامرز (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

‎عنوان ونام پدیدآور: دهه پنجاه: خاطرات حسن حسن زاده کاشمری، علی خاتمی، محمدکاظم شکری/ تدوین فرامرز شعاع حسینی.مشخصات نشر:  تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، مؤسسه چاپ ونشر عروج، 1387. مشخصات ظاهری:  167 ص. ISBN:  978 - 964 - 335 -991 -1 شابک:  فروست: یادها؛ 18.وضعیت فهرست نویسی:  فیپا یادداشت: نمایه. کتابنامه به صورت زیرنویس.موضوع: 1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ دوستان وآشنایان ـ ـ خاطرات. 2. ایران ـ ـ تاریخ ـ ـ انقلاب اسلامی،1357ـ . ـ ـ خاطرات.شناسه افزوده: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ گروه تاریخ. مؤسسه چاپ ونشر عروج. رده بندی کنگره:  9 د 7 ش/4/ 1576          DSR                                           رده بندی دیویی:  0842/ 955شماره کتابشناسی ملی:  1223463                                                           ‎

      

       کد/ م 2377

       

ARMORU~1

‏ ‏

  دهـه پنجـاه

‎ ‎  تدوینفرامرز شعاع حسینی  

‎  ‎‎ ‎ناشر: چاپ ونشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س))

‎ ‎‎ ‎ چاپ اول:  1387    

‎ ‎  شمارگان:  3000 نسخه         ‍      

‎ ‎  قیمت:  1500 تومان

‏ ‏

‏                    ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                            0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

  مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                            0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                            0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                            نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎