فصل اول: خاطرات حجت الاسلام حسن حسن زاده کاشمری
تبلیغات رژیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع حسینی، فرامرز (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تبلیغات رژیم

‏رژیم شاه در بین عامه مردم طوری تبلیغ کرده بود که شاه ابدی است و ‏‎ ‎‏بسیاری از مردم می‌گفتند: شاه کمربسته حضرت ابوالفضل‌(ع) است‌. ‏‎ ‎‏[برخی از] سخنرانان می‌گفتند: اگر شاه برود شما چه کار می‌کنید؟ شاه ‏‎ ‎‏که برود، شما نمی‌توانید کشور را اداره بکنید؛ اگر شاه برود کشور دست ‏‎ ‎‏کمونیست‌ها می‌افتد. شاه هم می‌گفت‌: من اگر بروم ایران می‌شود ‏‎ ‎‏ایرانستان‌؛ یعنی خود آنها هم دامن می‌زدند که اگر شاه برود، ایران تمام ‏‎ ‎‏اقوامش، قوم ترکمن‌، بلوچ و... به جان هم می‌افتند. اینها مطالبی بود که ‏‎ ‎‏تحلیل هم می‌شد و بعضاً مارکسیست‌ها باور می‌کردند. انصافاً دو مطلب ‏‎ ‎‏بود که کشور را حفظ کرد: یکی مذهب و دیگری رهبری امام‌.‏

‏ ‏