مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

مشخصات کتاب

خمینی مصطفی، 1309-1356مستند تحریر الوسیله (جلد اول) /مؤلف مصطفی خمینی. ـــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)1376 –526 ص 2جISBN:  964 - 335 –-162-9  (دوره)ISBN:  964 - 335 – 141-6  (ج 1)فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. (ج 1)عربی. کتابنامه: به صورت زیرنویس.1.خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279- 1368 – تحریر الوسیله – نقد و تفسیر  2..فقه جعفری--  رساله عملیه الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ دفترقم. ب. عنوان.3023ت 8خ / 9 / 183 BP3422./ 297      کتابخانه ملی ایران                                                             24796- 79 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ARMMOA~1

            کد / م 216

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

 مستند تحریر الوسیله (جلد1)

 المؤلف:  السید مصطفی الخمینی (قدس سره)

 التحقیق والنشر مؤسسة تنظیم ونشر اثار الإمام الخمینی(س)

‏ ‏المطبعة:‏ ‏مطبعة مؤسسة العروج‏  ‏

 الطبعة الثانیة:  1385ش/ 1427ق      

 الکمیة:  1500نسخة        ‍      

 السعر 4200تومان

‏ ‏

                        0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎


کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه II

بسم الله الرحمن الرحیم


کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه III

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه IV