غایت قیام امام حسین (ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی راد، مرتضی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

غایت قیام امام حسین (ع)

غایت قیام امام حسین (ع)

‏ ‏

‏حجة الاسلام و المسلمین مرتضی یوسفی راد ‏

‏ ‏

‏در بررسی مسیر قیام عاشورا از ابتدا تا سرانجام آن، در می یابیم که غایت آن، رساندن انسان به سعادت واقعی است.‏

‏دیدگاه اسلام پیرامون ماهیت «انسان»، جایگاه «انسان» در هستی و حیات و مرگ واقعی او، حکایت از هدفمندی و استعدادهای ویژهای در درون او می کند.‏

‏آنچه امام حسین (ع) در پی آن بود، رسیدن انسان به سعادت لایق اوست. امام، عزت را برای تمامی انسانها می خواهد و با خون خود آن را به آنها می آموزد. مرگ و زندگی را نیز بر اساس همین مبنا تعریف می نماید. این خصلتها چنانچه بررسیهای تاریخی نشان می دهد از ابتدا تا انتهای شکل گیری و انجام آن شکلهای مختلف بیان و بازگو شده است.‏

‏از آغاز چون هدف امام (ع) سعادت انسان هم در بعد فردی و اجتماعی، در طی خطبه هایی که ایراد فرموده اند، به موضوع حکومت و رهبری جامعه توجه می دهند زیرا ولایت سزاوار آنها مقرون به نجات انسان است و عدمش مساوق با مرگ حقیقی.‏

‏امام با قیام نشان می دهد که مراحل بالاتر حیات انسانی؛ عزت، محبت و رسیدن به مقام ولایت است. از آنجا که این ارزشهای حیات آور اختصاص به همۀ انسانها دارد، نه انسانهای زمانی و مکانی خاص، هر فرد جامعه که این ارزش را در خود زنده کند، دارای حیات ابدی است، حیاتی که به انسان و جامعه تحول دائمی و توسعه می بخشد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 195