سوگ سرودهای عاشورایی (نوحه سرایی) در ادب فارسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رستگار فسایی، منصور

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

سوگ سرودهای عاشورایی (نوحه سرایی) در ادب فارسی

‏ ‏سوگ سرودهای عاشورایی (نوحه سرایی) در ادب فارسی

‏ ‏

‏دکتر منصور رستگار فسایی‏

‏ ‏

‏در زبان فارسی واژه های نویدن و مویه گریی با واژۀ نوحه کردن مترادف است که مکرراً در شعر فاررسی، بویژه، شاهنامه آمده است و اصولاً آن را می توان از سرودها یا تصنیف های غم انگیز شیعه به شمار آورد.((نوحه)) شعر خاص شیعیان و در آمیخته با اندیشه ها و باورهایی است که محتوای آن در همه جا، رسمیّت علمی و تاریخی ندارند و گاهی در آمیخته با افکار عوام الناس و بعضاً مورد انتقاد اندیشمندانی چون استاد شهید مطهری و شادروان دکتر شریعتی است. ‏

‏نوحه، این شعر مذهبی شیعی عموماً به شعر با مشخصات کلی شعر سنتی و کلاسیک فارسی است و در خیلی از موارد برای هر اقلیمی رنگ بومی به خود می گیرد. در نوحه ها معمولاً از طریق مردم همنوایی و همخوانی می شود و به دلیل مرکزیت واقعه عاشورا، اغلب نوحه ها حول عاشورا بوده و پیام اصلی آنها ذکر مصیبت های امام حسین (ع) و شجاعت و سلحشوری آن امام و خاندان و یاران آن شهید بزرگوار است. ‏

‏از نظر تاریخی نیز نوحه سرایی دستخوش تحولات مفهومی و واژگانی فراوان گشته است و از این میان یغمای جندقی بیشترین تحول را در مرثیه سرایی ایجاد کرده است. اشعار یغما بر خلاف محتشم کاشانی، با روح انقلابی و دیدی حماسی و پر غرور همراه است. نوحه های او برانگیزنده شجاعت، همت و مهیج حسّ انتقام و پایداری است؛ سرشار از غم و اندوه هست اما همگی با عزت و وقار توأم است. ‏

‏اما نوحه هایی که از انقلاب مشروطیت تا حدود سال 1340 سروده شه اند هم از نظر ادبی و هم از نظر مطلوبیت محتوایی سقوط کرده اند و بیشتر بیان مظلومیت و ذلت عاشورایی اند. ‏

‏از حدود سال 1340 به بعد نوحه ها دستخوش تغییر اساسی می شود و جنبه های ‏

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 83

‏حماسی و انسانی آن ارتقا می یابد. قالبهای تازه ای پیدا می کند، ستم ستیزی و روحیۀ سیاسی و انقلابی در آن جان می گیرد و به صورت جزئی جدایی ناپذیر از تاریخ سیاسی و اجتماعی و ادبی معاصر در می آیند. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ 

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 84