تحریفات در قضیۀ عاشورای ابا عبدالله (ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ترابیان، محمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

تحریفات در قضیۀ عاشورای ابا عبدالله (ع)

تحریفات در قضیۀ عاشورای ابا عبدالله (ع)

‏ ‏

‏محمد ترابیان‏

‏ ‏

‏مقاله با مقدمه ای کوتاه آغاز می گردد و سپس به تعریف و تقسیم تحریف به دو بخش لفظی و معنوی  می پردازد. پس از آن دو مثال تحریف لفظی ذکر می نماید و بعد از آن به ببیست و چهار مورد واقعه تحریف شده در قضیه عاشورا اشاره می شود. برخی از این وقایع عبارتند از : داستان فاطمۀ صغری در مدینه و خبر مرغ به او، داستان طفلی از ابا عبدالله (ع) که در شام از دنیا رفت و بهانۀ پدر می گرفت و سر پدر را آوردند و همانجا وفات یافت اینکه امام چند بار به دشمن حمله کرد و هر نوبت ده هزار نفر را کشت. سپس وارد تعریف و مثال زدن برای تحریف معنوی می گردد. سپس معترض دو تحریف معنوی در قضیۀ عاشورا و مثالهای آن می شود که در مورد آن می توان به کشته شدن امام برای بخشیده شدن امّت او اشاره کرد.‏

‏در بخش دوم در بیان عوامل تحریف پنج عامل، از جمله گریاندن مردم به هر قیمت، حتی با جعل اکاذیب، و اغراض دشمنان برای تحریف حادثه ذکر می گردد. آنگاه بیان چهار مورد عامل نشر اکاذیب را نموده و وارد بخش سوم یعنی تحریف در اشعار می گردد. در این بخش ذکری از نه مورد شعر حاوی ذلت و خواری و هشت مورد شعر حاوی اکاذیب می شود ؛ از قبیل :‏


‏زینب چون این بشنید به سر برفشاند خاک                       ‏ ‏زد دست و کرد بر تن خود جامه چاک چاک ‏

و پس از ذکر توصیه ای با امید به توفیق بیشتر در فصح و تحقیق و تدقیق پیرامون عاشورای حسینی مقاله به پایان می رسد.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 42