شرح تاریخی و سیاسی شعری از ((خالد بن معدان)) در رثای امام حسین (ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : آیینه وند، صادق

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

شرح تاریخی و سیاسی شعری از ((خالد بن معدان)) در رثای امام حسین (ع)

شرح تاریخی و سیاسی شعری از ((خالد بن معدان)) در رثای امام حسین (ع)

دکتر صادق آیینه وند

‏ ‏

 ‏شاعر در این شعر به تزلزلی که از باب شکستن حرمت پیامبر(ص) و وَهنی که بر اثر قتل فرزند پیامبر(ص) بر پیکره دین پدید آمد، اشاره کرده و اثرات زیان بار آن را بر شمرده است.‏

‏ ‏

‏سپس شیوه مواجهه تبلیغی امویان با امت اسلامی و نحوه بیان حادثه از زبان آنان خواهد آمد که چگونه تکبیر بر آوردند و با این تکبیر، تکبیر را کشتند و تهلیل را هم.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 11