کرامت انسانی از دیدگاه قرآن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میرخلیلی، سید جواد

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسانی از دیدگاه قرآن

کرامت انسانی از دیدگاه قرآن

جناب آقای سید جواد میرخلیلی*[1]

‏با توجه به اهمیت موضوع انسان و بحث انسان شناسی در دنیای معاصر و نیز جامع بودن انسان، کمتر کسی توانسته به تمام ابعاد وجودی انسان دست یابد. به همین جهت، یکی از مهمترین موضوعات قرآنی، حول محور انسان و ویژگیهای او سیر می کند. در واقع، آنگونه که قرآن انسان را ترسیم نموده، در هیچ جایی به چنین شکلی، جنبه های متفاوت و کرامت انسانی در نظر گرفته نشده است.‏

‏در حقیقت، میان مخلوقات، انسان از ویژگیهای بسیار متمایزی برخوردار است؛ چنان که به (‏أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ‏) خطاب شده و پدید آورنده آن خود را به (‏أَحْسَنَ الْخَالِقِینَ‏) متصف نموده است. با توجه به اهمیت موضوع انسان در قرآن، نویسنده در این نوشتار در پی بررسی انسان و کرامت انسانی از نگاه قرآن است که به برخی از آیاتی که بیانگر کرامت انسان است، پرداخته می شود و در خاتمه دو نوع کرامت تکوینی و اختیاری بررسی می گردد.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 192

  • ٭. دانش آموخته حوزه علمیه قم ـ دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان شرق.