کرامت انسان در قرآن با تأکید بر آرای امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شیرینی، راضیه

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسان در قرآن با تأکید بر آرای امام خمینی(ره)

کرامت انسان در قرآن با تأکید برآرای امام خمینی(ره)

سرکار خانم راضیه شیرینی[1]

‏کرامت انسان، از جمله موضوعاتی است که در قرآن کریم در موارد متعددی از آن سخن رفته است. خداوند برای تربیت انسان و ارتقای اندیشه وی در تمام مراحل تکامل ، او را در مسیری قرار می دهد که کرامت خود را درک کند و نسبت به شئون خود اهتمامی شایسته ورزد؛ چون در غیر آن صورت چه بسا هیچگاه برای اعتلای انسانی خود اهتمامی نورزد و جهت اصلاح وضع خویش کوششی مبذول ندارد .‏

‏از این رو، خداوند در آیات متعددی از قرآن برنعمت های الهی در حق انسان و کرامت او نزد خداوند اشاره کرده که در این مقاله به آن کرامتها پرداخته شده است. همچنین سعی شده است در تمامی بحثهای مربوطه، نظرات و اندیشه های امام خمینی نیز آورده شود.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 188

  • ٭. کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث ـ عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی .